Πρόσωπα

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 • Λουκία Αθανασάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: athanassaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77286

  Γραφείο: 004 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: elena.anagnostopoulou01@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77277

  Γραφείο: 019 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κώστας Αποστολάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: apostolakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77289

  Γραφείο: 109 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αγγέλα Γιώτη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: angela.gioti@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77275

  Γραφείο: 017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μαρίνα Δετοράκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: detoraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77262

  Γραφείο: 111 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γιάννης Δημητρακάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  E-mail: dimitrakakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77287

  Γραφείο: 015 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αθηνά Καβουλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: kavoulaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 007 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλέξης Καλοκαιρινός

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: alexis.kalokerinos@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77274

  Γραφείο: 016 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ιωάννα Κάππα

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kappa@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 009 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αγγέλα Καστρινάκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kastrinaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77285

  Γραφείο: 101 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: alexkats6@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77270

  Γραφείο: 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Παναγιώτα Μήνη

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: mini@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77264

  Γραφείο: 102 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αναστασία Νάτσινα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: natsina@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77263

  Γραφείο: 001 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δέσποινα Οικονόμου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: despina.oikonomou@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77273

  Γραφείο: 2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μαρία Παπαδοπούλου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: maria.papadopoulou@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77276

  Γραφείο: 18 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μανόλης Πατεδάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: patedakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77283

  Γραφείο: 106 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ζαχαρούλα Πετράκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: zpetraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77272

  Γραφείο: 014 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δημήτρης Πολυχρονάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: polychronakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77271

  Γραφείο: 013 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μανώλης Σειραγάκης

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: seiragakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77310

  Γραφείο: 110 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spanoudakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77265

  Γραφείο: 005 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: tamiolaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77282

  Γραφείο: 107 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Βίνα Τσακάλη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: tsakali@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77292

  Γραφείο: 103 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γεωργία Τσούνη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: gtsouni@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77268

  Γραφείο: 008 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέργιος Χατζηκυριακίδης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77260

  Γραφείο: 112 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφυπηρετήσαντα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 • Ιωάννα Γιατρομανωλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Λιζιάννα Δελβερούδη

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Θέση: Καθηγήτρια

  E-mail: delveroudi@gmail.com

 • Σοφία Καμπίτση

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Αφυπηρετήσαν Μέλος ΔΕΠ

  E-mail: sophie.kambitsis@hotmail.com

 • Γεωργία Κατσιμαλή

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: katsimali@uoc.gr