Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 14/10/2021. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

 • Σεπτέμβριος 2021: 4834, 4832
 • Ιανουάριος 2021: 3607, 3608
 • Σεπτέμβριος 2020: 1678, 2675

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 14/10/2021. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

 • Σεπτέμβριος 2021: 4811, 4872, 4861
 • Ιανουάριος 2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579 και 3592
 • Σεπτέμβριος 2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 14/10/2021. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

 • Σεπτέμβριος 2021: 4823, 4803
 • Ιανουάριος 2021: 3559
 • Σεπτέμβριος 2020: 2520, 2246, 2485

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Πληροφορίες για την προκήρυξη θέσεων υπάρχουν εδώ.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

 • Σεπτέμβριος 2021: 4835, 4839, 4824, 4711
 • Σεπτέμβριος 2020: 1580, 1627, 2175, 2469