Ανακοινώσεις

Περισσότερα Νέα

03 Δεκεμβρίου 2021


Αναγόρευση κ. Gregory Nagy σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη

Διαδικτυακά

03/12/2021 · 18:00

Ιστότοπος

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Δελτίο Τύπου

03 Δεκεμβρίου 2021


Αναγόρευση Gregory Nagy σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη

Διαδικτυακά

03/12/2021 · 18:00

Ιστότοπος

Δελτίο Τύπου Πρόσκληση-Πρόγραμμα

Λήξη προθεσμίας: 12-11-2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό)


Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκληση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Γιάννης Ντεληγιάννης

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.


Η πολιτική ουτοπία του Κικέρωνα. Η ιδανικότητα των πολιτικών απόψεών του στους διαλόγους de re publica και de legibus.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18/10/2021 · 18:00-19:30

Ιστότοπος

30 Σεπτεμβρίου 2021


Οδηγίες για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/09/2021

23 - 24 Νοεμβρίου 2021


Rethinking Ancient Emotions


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 - 24/11/2021

Αργυρώ Σχοιναράκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αργυρώς Σχοιναράκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06/10/2021 · 11:00

Ιστότοπος

23 Ιανουαρίου 2022


Μετάθεση έναρξης μαθημάτων ακ. έτους 2021-22 (νέο)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/01/2022

30 Ιουλίου 2021


Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/07/2021 Κανόνες εξ αποστάσεως εξετάσεων Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

15 Ιουλίου 2021


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελπινίκης Φωτιάδου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/07/2021 · 12:30

Ιστότοπος