Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.