Νέα

Richard Sorabji


Oikeiōsis (affiliation) between humans in time of pandemic


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/09/2021 · 19:00

17 Σεπτεμβρίου 2021


Πληροφορίες για νέους φοιτητές και νέες φοιτήτριες 2021-2022 (Νέο)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

17/09/2021

30 Ιουλίου 2021


Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/07/2021 Κανόνες εξ αποστάσεως εξετάσεων Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

15 Ιουλίου 2021


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελπινίκης Φωτιάδου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/07/2021 · 12:30

Ιστότοπος

Λήξη προθεσμίας: 26-07-2021


Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Κ.Α. 10898)


Πρόσκληση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση1 Υπεύθυνη Δήλωση2 Υπεύθυνη Δήλωση3 Έντυπο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσ. Δεδ.

24 Σεπτεμβρίου 2021


Working on Linguistics 1: Ημερίδα Γλωσσολογίας των Υποψηφίων Διδακτόρων και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακά

24/09/2021

19 Σεπτεμβρίου 2021


"Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της λύρας μου τα μέλη"


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης
19/09/2021

26 Μαΐου 2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


26/05/2021 Προκήρυξη

Voula Tsouna


The Epicurean Notion of Epibolē


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20 - 27/05/2021 · 19:00

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου


'Φιλίες' και 'έχθρες' των βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων: η μαρτυρία των προοιμίων


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/04/2021 · 10:15-11:30 π.μ.