Νέα

Λήξη προθεσμίας: 26-10-2020


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


Προκήρυξη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

27 Οκτωβρίου 2020


Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας


27/10/2020

Ιστότοπος

27 Οκτωβρίου 2020


Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών και έναρξη μαθημάτων


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27/10/2020

Αθηνά Ψαροπούλου


Η επιφάνεια στον ποιητικό υπερρεαλιστικό λόγο του Ανδρέα Εμπειρίκου.


30/09/2020 · 11:00

Ιστότοπος

27 Οκτωβρίου 2020


Πληροφορίες για νέους φοιτητές / νέες φοιτήτριες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27/10/2020

26 Σεπτεμβρίου 2020


Η τέχνη της συμφιλίωσης: αρχαίες και σύγχρονες προσεγγίσεις


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26/09/2020

27 Οκτωβρίου 2020


Ανακοίνωση του Τμήματος Φιλολογίας για την τήρηση των κανόνων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27/10/2020

27 Οκτωβρίου 2020


Ανακοίνωση για τη διδασκαλία στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27/10/2020

13 Αυγούστου 2020


Απώλεια Δήμητρας-Παναγιώτας Δαλακλή


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13/08/2020 Ανακοίνωση σε PDF

29 Αυγούστου 2020


Διεθνές Συνέδριο Θεατρικής Ανθρωπολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29/08/2020