Νέα

23 Μαΐου 2024


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων Γ' Ανακοίνωσης για αιτήσεις αμειβόμενης Πρακτικής Ασκησης (23/05/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/05/2024

09 - 15 Απριλίου 2024


Προσωρινή Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Β΄Ανακοίνωσης για την Πρακτική Άσκηση (09/04/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

09 - 15/04/2024

20 Μαρτίου - 03 Απριλίου 2024


Νέα Πρόσκληση για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (20/03/2024 έως 03/04/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/03 - 03/04/2024

20 Φεβρουαρίου 2024


Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσης για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 15-01 2024 (20-02-2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/02/2024

15 Φεβρουαρίου - 06 Μαρτίου 2024


Δευτέρη Ανακοίνωση για αιτήσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (15-02-2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/02 - 06/03/2024 Έντυπο αίτησης για Πρακτική Άσκηση

30 Ιανουαρίου - 05 Φεβρουαρίου 2024


Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση , Α΄Ανακοίνωση (ημερομηνία αναρτήσης 30/01/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/01 - 05/02/2024

24 Ιανουαρίου 2024


Ενημερωτικό Webinar για την Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 8:00 μμ.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακά

24/01/2024 · 20:00 μ.μ.

Ιστότοπος

15 - 26 Ιανουαρίου 2024


Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. Έτους 2023-24 (15/1/2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15 - 26/01/2024

11 Απριλίου 2023


Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (11/4/2023)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

11/04/2023

30 Μαρτίου 2023


Διαδικτυακή Ενημέρωση για τις Αιτήσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Πέμπτη 30 Μαρτίου, ώρα 20:00


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

30/03/2023