Νέα

Λήξη προθεσμίας: 27-01-2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024


Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (7/2) Πρόσκληση

17 Ιανουαρίου 2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αποτελέσματα 17.1.2024)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

17/01/2024 Αποτελέσματα Προκήρυξη

28 Δεκεμβρίου 2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αποτελέσματα 12.1.2023)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

28/12/2022 Αποτελέσματα Προκήρυξη

Λήξη προθεσμίας: 07-11-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023


Πρόσκληση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Λήξη προθεσμίας: 02-08-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (Κ.Α. 11138)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

13 Ιουλίου - 02 Αυγούστου 2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (Κ.Α. 11138)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13/07 - 02/08/2022

Λήξη προθεσμίας: 07-03-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΚΑ 11007)


Πρόσκληση-Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

27 Ιανουαρίου 2022


Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απασχόληση συμβασιούχων με το ΠΔ. 407/80 στο Τμήμα Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

27/01/2022

Λήξη προθεσμίας: 12-11-2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό)


Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκληση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Λήξη προθεσμίας: 26-07-2021


Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Κ.Α. 10898)


Πρόσκληση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση1 Υπεύθυνη Δήλωση2 Υπεύθυνη Δήλωση3 Έντυπο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσ. Δεδ.