Θέση εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αποτελέσματα 12.1.2023)

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.