Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 27/9/2021 - 7/1/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2021 - 6/1/2022
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 14/2/2022 - 27/5/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 18/4/2022 - 1/5/2022