Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας

ΦΕΚ τ. Β’ 1955 / 18-7-2014 (Αναμόρφωση του Προγράμματος)

Κανονισμός: Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΑΠΟΦΑΣΗ 321/12-12-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ).

Διευθυντής: Στέλιος Παναγιωτάκης

Συντονιστική Επιτροπή: Δήμος Σπαθάρας, Μαρίνα Δετοράκη, Δημήτρης Πολυχρονάκης, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτα Μήνη

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής το ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας δεν δέχεται νέους φοιτητές / νέες φοιτήτριες.