Προπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 1/9/2020 - 26/9/2020
Ορκωμοσία Νοεμβρίου Τετάρτη 25/11/2020
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 28/9/2020 - 9/1/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2020 - 6/1/2021
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 11/1/2021 - 6/2/2021
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου Τετάρτη 17/3/2021
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 15/2/2021 - 29/5/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 26/4/2021 - 9/5/2021
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 31/5/2021 - 26/6/2021
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 21/7/2021