Πρόσωπα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

 • Εύα Γεμενετζή

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΔΒΜ 103, 2020-21

 • Ελευθέριος Δεσποτάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Μαρίνα Δετοράκη

  Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία, ελληνική παλαιογραφία, Ιστορία της βενετροκρατούμενης Κρήτης, λατινική παλαιογραφία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Κρήτη, Βενετοκρατία, Εβραίοι, κωδικογράφοι, χειρόγραφα

 • Γαβριήλ Ευαγγέλου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΙΚΥ 2019-2021. Επιβλέπουσα: Μ. Ταμιωλάκη

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Λατινική φιλολογία, Κικέρων

  E-mail: evangelou.gabriel@ucy.ac.cy

  Τηλέφωνο: 28310-77270

  Γραφείο: 010

 • Αλέξανδρος Ευκλείδης

 • Άγγελος Λέγγερης

 • Αθανάσιος Παπαδημητρίου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΔΒΜ 103, 2020-21

 • Φίλιππος Παππάς

  Επιβλέπων/-ουσα: Αλέξης Πολίτης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Θέμα έρευνας: "Από τον Φέξη στο Βίπερ. Στοιχεία για μια ιστορία των εκδοτικών οίκων τον 20ο αιώνα"

 • Βασιλική Πέτσα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Θέση: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 • Νικόλαος Τσαγκαράκης

  E-mail: nikostsag@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77293

  Γραφείο: 025

 • Στέλιος Χρονόπουλος

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 2019-2020, άμισθος. Επιβλέπων: Κώστας Αποστολάκης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Αρχαία ελληνική φιλολογία, Κωμωδία

  E-mail: schronopoulos@gmail.com