Νέα

Νικολέτα Δάφνου


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Νικολέτας Δάφνου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανόλης Σειραγάκης
01/02/2023 · 09:30

Ιστότοπος

Μαρία Μανθαιάκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Μανθαιάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
08/02/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Στέλλα Μουμούρη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Στέλλας Μουμούρη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αγγέλα Καστρινάκη
27/01/2023 · 12:00

Ελπίδα Ζαμπετάκη


Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Ελπίδας Ζαμπετάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανόλης Σειραγάκης
19/01/2023 · 09:30

Κωνσταντίνος Σπυθουρής


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Σπυθούρη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18/01/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Μαρία Τζωρτζινάκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Τζωρτζινάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης
16/01/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Κατερίνα-Αγγελική Δουλγεράκη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κατερίνας-Αγγελικής Δουλγεράκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη
12/01/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Ελένη Τσιριγώτη


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελένης Τσιριγώτη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αναστασία Νάτσινα
10/01/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Εμμανουέλα Κάντζια


Colloquium του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

16/12/2022 · 18:00

Κώστας Παναγιωτάκης

University of Glasgow


Κώστας Παναγιωτάκης, "Ο Αριστοφάνης στη Ρώμη"


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής και Τομέας Κλασικών Σπουδών

Αίθουσα 3, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

13/12/2022 · 19.00