Πρακτική άσκηση

Ενημερωτικό Webinar για την Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 8:00 μμ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.