Νέα

Roberta Dainotto


Forensic narratives and narrativity in Athenian courts.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Δήμος Σπαθάρας

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

30/10/2023 · 18:00

Ιστότοπος

Ελένη Μόσιου


Demosthenes, 'Against Timocrates' (Dem. 24): A Commentary.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Δήμος Σπαθάρας

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

09/10/2023 · 15:00

Ιστότοπος

Νίκος Μαυρέλος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Επιστημονικές Συνομιλίες του Τομέα ΒΝΕΦ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

06/10/2023 · 18.00

29 Σεπτεμβρίου 2023


Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29/09/2023

Μίνως Σκουντάκης


Η ρητορική εκπαίδευση μέσα από σύμμεικτα χειρόγραφα της περιόδου από τον 10ο μέχρι το 12ο αιώνα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

19/10/2023 · 14:45

Ιστότοπος

20 - 21 Οκτωβρίου 2023


Η έννοια της κρίσης στην αρχαιότητα. Διεπιστημονικές & διαπολιτισμικές προσεγγίσεις


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μελίνα Ταμιωλάκη (Παν/μιο Κρήτης & ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Markus Zimmermann (Παν/μιο Bayreuth)

Ρέθυμνο, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ

20 - 21/10/2023

Ιστότοπος

Πρόγραμμα Poster (EN)

11 - 14 Οκτωβρίου 2023


EYTAΞΙΑ. Νέες έρευνες στο Περί Βασιλείου Τάξεως.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Bernard Flusin, Mαρίνα Δετοράκη, Constantin Zuckerman

Ρέθυμνο (ΙΜΣ και Πανεπιστημιούπολη Γάλλου)

11 - 14/10/2023 Πρόγραμμα

Χριστίνα Στεφανίδου


Η κατάκτηση της σημασίας του 'άλλος' στη Νέα Ελληνική και ο ρόλος του επιτονισμού.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Βίνα Τσακάλη
26/09/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Παύλος Γρηγοράκης


ἐρυθριῶ διηγούμενος: Όψεις της ντροπής στα 'Αιθιοπικά' του Ηλιόδωρου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Στέλιος Παναγιωτάκης
22/09/2023 · 09:30

Ιστότοπος

15 Σεπτεμβρίου 2023


Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15/09/2023