Ο Κώστας Αποστολάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν. Το κύριο ερευνητικό του πεδίο είναι η Αρχαία Ρητορική και Ρητορεία και η Αττική Κωμωδία. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων: 1) [Λυσίου] Ὑπὲρ Πολυστράτου (Αθήνα 2003). 2) [Δημοσθένους] Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως (Αθήνα 2009). 3. Timokles (FrC 21, Goettingen 2019). Έχει δημοσιεύσει επίσης σειρά άρθρων και κεφαλαίων για την Αρχαία Ρητορική, την Αττική Ρητορεία, την Αττική Κωμωδία και την Αρχαία Ιστοριογραφία.