Ο Μανόλης Σ. Πατεδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Βυζαντινή Φιλολογία. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης• έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με τίτλο Athanasios I Patriarch of Constantinople (1289-1293, 1303-1309): A critical edition with introduction and commentary of selected unpublished works. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Μάιο του 2008 υπήρξε Ερευνητικός εταίρος (Research Fellow), στο ινστιτούτο του Dumbarton Oaks (Trustees for Harvard University), Washington, D.C Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα κείμενα και τη λογοτεχνία της Παλαιολόγειας περιόδου, τις επιγραφές και τον χειρόγραφο πολιτισμό στην μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Κρήτη, καθώς και τα έργα του Συμεών Νέου Θεολόγου. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν περιγραφές χειρόγραφου υλικού, εκδόσεις επιγραφών, όπως και έργων του Αθανασίου Α΄ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.