Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή του έχει ως αντικείμενο την προβληματική του υποκειμένου στο μυθιστορηματικό έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη («Aspects de la subjectivité dans l’œuvre romanesque de Nikos-Gabriel Pentzikis», 2001). Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την πεζογραφία του εικοστού αιώνα, τη νεοελληνική κριτική, την πρόσληψη γαλλικών λογοτεχνικών έργων και κριτικών εννοιών στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση της νεωτερικότητας στο έργο στοχαστών του Μεσοπολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου, κ.ά.