Η Ιωάννα Κάππα είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη θεωρητική γλωσσολογία (Φωνολογία) από το Πανεπιστήμιο του Salzburg το 1995 με θέμα διδακτορικής διατριβής: Silbenphonologie im Deutschen und Neugriechischen (Συλλαβική φωνολογία της Γερμανικής και της Ελληνικής). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στη φωνολογική θεωρία, φωνολογική κατάκτηση/ανάπτυξη, φωνολογία της Ελληνικής & των ελληνικών διαλέκτων, διεπαφή φωνολογίας-μορφολογίας και σε θέματα γλωσσικής επαφής, ιδιαίτερα της Ελληνικής-Τουρκικής. Έχει παρουσιάσει την έρευνά της σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σύμμεικτους τόμους και πρακτικά συνεδρίων.