Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πτυχίο 1999) και του Πανεπιστημίου του Birmigham (Masters, Phd). Το 2005 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή με επόπτη τον Καθηγητή Andrew Barker. Επίκεντρο των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων είναι η σχέση λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, η συστηματοποίηση του αρχαίου ελληνικού φιλοσοφικού λόγου κατά τον 4ο αι. π.Χ., η μελέτη θεωρητικών ζητημάτων της μεταφοράς και η φιλοσοφία της γλώσσας. Σε αυτό το πλαίσιο έχω δημοσιεύσει άρθρα και μια μονογραφία με τίτλο The poetics of philosophical language: Plato, poets, and presocratics in the Republic, De Gruyter, 2011, στην οποία μελέτησα την έννοια της ποιητικότητας του πλατωνικού ύφους στην Πολιτεία και τους λόγους πρόσληψης και ενσωμάτωσης του ποιητικού λόγου από τον φιλοσοφικό.

Τα τελευταία χρόνια εκπονώ μια μελέτη που αφορά στον διάλογο τους πλατωνικού corpus με τις απεικονιστικές τέχνες στην Αθήνα της Κλασικής περιόδου και εξετάζω την επίδραση της γλυπτικής και της ζωγραφικής στην σύλληψη σύνθετων φιλοσοφικών εννοιών.

Η έρευνά μου έχει χρηματοδοτηθεί από ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης (Foundation Hardt, Γενεύη) από το Jesus College του Πανεπιστημίου του Cambridge, από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και από Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επιπλέον, είμαι κριτής ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από το European Research Council (ERC) και το National Science Center of Poland και κριτής άρθρων σε διεθνή περιοδικά της Ευρώπης και της Αμερικής