Ο Δήμος Σπαθάρας έχει δημοσιεύσει εργασίες και βιβλία για τους Αττικούς ρήτορες, τους Σοφιστές και τα αρχαία συναισθήματα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική ιστορία της κλασικής Αθήνας και το Αττικό δίκαιο. Η πρόσφατη ερευνητική του παραγωγή εστιάζει στην ιστορία των συναισθημάτων στην κλασική αρχαιότητα. Επιμελείται (μαζί με τον Γιώργο Καζαντζίδη) την σειρά Trends in Classics-Ancient Emotions του εκδοτικού οίκου De Gruyter. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν την συνεπιμέλεια των τόμων Ancient Emotion of Disgust (OUP, 2016), Hope in Ancient Literature, History and Art (De Gruyter, 2018), και Forensic Narratives in Athenian Courts (Routledge, υπό έκδοση). Η μονογραφία του με θέμα την πειθώ και τα συναισθήματα στην κλασική αρχαιότητα πρόκειται να δημοσιευτεί το καλοκαίρι του 2019 (De Gruyter). To συναίσθημα με το οποίο καταγίνεται αυτήν την περίοδο είναι η περιφρόνηση. Η διδασκαλία του αφορά κυρίως τους ρήτορες και την ρητορική θεωρία, την θέαση και τα συναισθήματα στην αρχαιότητα και την αρχαϊκή λυρική ποίηση.