Η Μαρίνα Δετοράκη διδάσκει Βυζαντινή Φιλολογία και Ελληνική Παλαιογραφία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι υπεύθυνη του ερευνητικού Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών του Τμήματος Φιλολογίας. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Orient & Méditérranée UMR 8167 (Παρίσι). Έχει ειδικευτεί στη Βυζαντινή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne, και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ca’Foscari (Βενετίας) ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια. Έχει διατελέσει ερευνητικός υπότροφος στο Collège de France (Παρίσι), στο Κέντρο μελέτης βιβλίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Bodleian Libraries, University of Oxford) και στην Ερευνητική Βιβλιοθήκη του Dumbarton Oaks (Washington, D.C.). Το βιβλίο της, Le Martyre de saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166), [Monographies 27], Collège de France- CNRS, Paris 2007, έχει τιμηθεί με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στην τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών [Έπαθλο Μιχαήλ και Ιωάννη Κατσαρά] το 2008. Τα ενδιαφέροντά της και οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν κυρίως στην Αγιολογία, την έκδοση και την κριτική των κειμένων, τη Μεταφραστική λογοτεχνία του Βυζαντίου, τη λογοτεχνία των βυζαντινών Διηγήσεων, και περιλαμβάνουν επίσης θέματα πάνω στο βιβλιακή παραγωγή στην Κρήτη του 15ου και 16ου αιώνα. Το 2020 δημοσίευσε, σε συνεργασία με τους André Binggeli και Mathieu Cassin, τον τόμο Bibliothèques Grecques dans lempire ottoman, BibliologiaBrepols, 2020, ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η κριτική έκδοση του Εγκωμίου και των θαυμάτων των αγίων Κύρου και Ιωάννη του Σωφρονίου Ιεροσολύμων (Corpus Christianorum/Series Graeca).