Η Αγγέλα Γιώτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και σπούδασε. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009) και μεταδιδακτορική έρευνα στο Freie Universität του Βερολίνου (FU) και στο ΑΠΘ. Από το 2010 έως το 2019, έχει διατελέσει εντεταλμένη διδάσκουσα στο FU-Berlin, ενώ το 2015-2016 ήταν Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Ludwig-Maximilians Universität του Μονάχου. Από το 2019 έως το 2023, ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2009-2010) και στο ΑΠΘ (2013-2014). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων (FU-Berlin, Einstein Stiftung του Βερολίνου, Centrum Modernes Griechenland του Βερολίνου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, τη μελέτη «Περί βάθους ή στους αντίποδες του ύψους» (επίμετρο στο Αλεξάντερ Πόουπ, Περί βάθους, Αντίποδες, 2015) και τα βιβλία Ο Κάλβος στα ίχνη του «Λογγίνου»: ένας άνθρωπος των γραμμάτων στην Ευρώπη του 19ου αι. (Αντίποδες, 2019), Μεταπολεμικές δοκιμές πολιτικού λυρισμού. Συνομιλίες με τον Κάλβο. Παλαμάς-Καρυωτάκης, Σικελιανός-Σεφέρης, Ρίτσος-Λεοντάρης (Αλεξάνδρεια, 2021) και Η κριτική στον αστερισμό του «γερμανισμού». Φιλόλογοι, ποιητές και στοχαστές στον ιόνιο χώρο (CeMoG/Romiosini, 2023). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ποίηση του 19ου και του 20ού αι., την πρόσληψη όρων της νεωτερικής αισθητικής στο νέο ελληνισμό, την ιστορία του Τύπου, την ιστορία της λογοτεχνικής κριτικής και τα δίκτυα πολιτισμικών ανταλλαγών στον ιόνιο χώρο κατά τον 19ο αι., την ελληνική πρόσληψη της μεταπολεμικής αμερικανικής λογοτεχνίας και την πολιτισμική ιστορία του παραθαλάσσιου τουρισμού.