Η Αθηνά Καβουλάκη πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (MPhil & DPhil) στην Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα (με τη διδακτορική διατριβή ‘ΠΟΜΠΑΙ: Processions in Athenian Tragedy’ [1997], για την οποία έχει βραβευτεί). Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το αρχαίο ελληνικό δράμα των κλασικών χρόνων, την επική και λυρική ποίηση των αρχαϊκών χρόνων, τον μύθο και την τελετουργία, την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και την πρόσληψη του αρχαίου δράματος και του κλασικού πολιτισμού εν γένει.

Εχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει επιμεληθεί τον τόμο ΠΛΕΙΩΝ: Papers in Memory of Christiane Sourvinou-Inwood (2018), ο οποίος εγκαινίασε την σειρά των παραρτημάτων του επιστημονικού περιοδικού Αριάδνη (στην εκδοτική επιτροπή του οποίου συμμετείχε επί σειρά ετών). Υπό έκδοση ή υπό προετοιμασία βρίσκονται μια σειρά από μελέτες, μονογραφίες ή άρθρα (με ποικίλα θέματα, π.χ. εντελώς ενδεικτικά: ‘The Polis on Display in Plutarch’s Lives’, ‘Searching one’s way in extremis: confluent routes and Odyssean otherworldly transitions’ κ.α.).

Εχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει συμβάλει μέσω συνεργασιών και με τοπικούς φορείς στη διάχυση των Κλασικών Γραμμάτων.