Καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πραγματολογία, βιογλωσσολογία, θεωρία της λογοτεχνίας, ιστορία των ιδεών για τη γλώσσα.

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι).

Πρόεδρος του Τμήματος από το 2016. Προηγουμένως, διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (2004-2007), Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (2006-2010), μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (2013-2016).

Επισκέπτης καθηγητής στο Freie Universität Berlin (2010-2011, 2015-2016) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι, 2013).

Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (από το 2009), διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Κρητικά Χρονικά (από το 2011). Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού (από το 2018). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (από το 1995). Αποδέκτης του Βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου, στον κύκλο των ανθρωπιστικών επιστημών (2011).