Η Έλενα Αναγνωστοπούλου είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Salzburg (1994). Μετά από μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης, το 1997-1998, όπου και επέστρεψε το 2007 για να διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτηρια, εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998, όπου υπηρετεί σήμερα ως Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρητική και συγκριτική σύνταξη, την τυπική γλωσσική τυπολογία, τη μορφολογία και την ιστορική μορφοσύνταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπαφή σύνταξης, μορφολογίας και λεξικού, την εναλλαγή ορισμάτων, την Πτώση, τη Συμφωνία, το πρόσωπο, το γένος, τα κλιτικά, τις δομές ελέγχου και αυτοπάθειας. Το 2013 της απονεμήθηκε το Friedrich Wilhelm Bessel Research Award από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt σε αναγνώριση των επιτευγμάτων της στην έρευνα και τη διδασκαλία. Από το 2019 είναι εκλεγμένο μέλος της Academia Europaea. Έχει συγγράψει τη μονογραφία The Syntax of Ditransitives. Evidence from Clitics (Mouton de Gruyter 2003), σε συνεργασία τη μονογραφία External Arguments in Transitivity Alternations. A Layering Approach (Oxford University Press 2015), έχει συνεπιμεληθεί συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Συνδιευθύνει τη σειρά Open Generative Syntax, Language Science Press και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά Journal of Greek Linguistics, Linguistic Inquiry και Syntax. Ήταν international co-invesitigator στο ερευνητικό πρόγραμμα Investigating variation and change: Case in Diachrony (2017-2019) στο Πανεπιστήμιο Ulster και είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος "Using tools from Evolutionary Biology to reveal relationships among languages”(2019-2023) που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του προγράμματος Μοντελοποιώντας τη γλωσσογένεση. Βιολογικά εργαλεία στη μελέτη της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας των μορφοσυντακτικών παραμέτρων που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (2019-2022).

Άρθρα, ανακοινώσεις και μαθήματα υπάρχουν εδώ.