Νέα

22 - 24 Σεπτεμβρίου 2012


‘Reading’ Greek Religion: A Conference in Memory of C. Sourvinou-Inwood


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’

22 - 24/09/2012

Ιστότοπος

30 - 31 Μαΐου 2011


Holy Μen/Women and Charlatans in the Ancient Novel - RICAN 6


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία

30 - 31/05/2011

Ιστότοπος

20 - 22 Μαΐου 2011


Για μια ιστορία της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέματα και ρεύματα.


Συνέδριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’

20 - 22/05/2011

Ιστότοπος

13 - 15 Μαΐου 2011


Nonnus of Panopolis in Context. Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’

13 - 15/05/2011

Ιστότοπος

22 - 26 Μαΐου 2009


The Construction of the Real and the Ideal in the Ancient Novel - RICAN 5


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

22 - 26/05/2009

Ιστότοπος

23 - 26 Οκτωβρίου 2008


Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό Θέατρο: από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή


Γ' Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο Αφιερωμένο στον Θόδωρο Χατζηπανταζή

23 - 26/10/2008

19 - 20 Μαΐου 2008


Greek and Roman Ekphrasis


19 - 20/05/2008

24 - 27 Μαΐου 2007


"Archaic and Classical Choral Song"


Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’

24 - 27/05/2007

20 - 22 Μαΐου 2007


"Readers and Writers in the Ancient Novel" - RICAN 4


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20 - 22/05/2007

Ιστότοπος

18 - 21 Μαΐου 2007


Νίκος Καζαντζάκης 2007: 50 χρόνια μετά


Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’

18 - 21/05/2007