Νέα

23 - 25 Μαΐου 2004


Viewing and Listening in the Ancient World


23 - 25/05/2004

23 - 25 Απριλίου 2004


Νίκος Καζαντζάκης - Το έργο και η πρόσληψή του


23 - 25/04/2004

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2003


6th International Conference of Greek Linguistics


18 - 21/09/2003

19 - 20 Μαΐου 2003


Metaphor in the Novel and the Novel as Metaphor - RICAN 1


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 - 20/05/2003

Ιστότοπος

20 - 21 Μαΐου 2002


Roman and Greek Imperial Epic


20 - 21/05/2002

10 - 12 Μαΐου 2002


Greek Islands from the Latin Conquest untill today


10 - 12/05/2002

09 - 10 Νοεμβρίου 2001


The Reception of antiquity in the Byzantine and Modern Greek Novel


09 - 10/11/2001

01 - 04 Ιουλίου 2001


'Epiphanies'. A conference and a workshop on the methods and study of ancient religions


01 - 04/07/2001

14 - 15 Μαΐου 2001


Space in Ancient Novel


14 - 15/05/2001