Μεταπτυχιακά μαθήματα 2020-2021

Προσφερόμενα μαθήματα 2020-2021

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» - Κατεύθυνση «Βυζαντινή Φιλολογία»

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» - Κατεύθυνση «Νεοελληνική Φιλολογία»

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο