Ο Bernard Flusin είναι ομότιμος Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας των Μέσων Χρόνων στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και Διευθυντής Σπουδών στην École Pratique des Hautes Études. Αποφοίτησε από την École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (1968) και σπούδασε Κλασική Φιλολοφία και Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. To 1979 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Θαύματα και ιστορία στο έργο του Κυρίλλου Σκυθοπολίτη» (Miracle et Histoire dans l’oeuvre de Cyrille de Scythopolis) και επιβλέποντα τον διαπρεπή καθηγητή A.Guillaumont (École Pratique des Hautes Études), ενώ το 1988 υποστήριξε την υφηγεσία του με θέμα «Ο άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης και η ιστορία της Παλαιστίνης στις αρχές του 7ου αι.» (Saint Anastase le Perse et l’histoire de la Palestine au début du VIIe siècle). To 2020 δημοσίευσε την έκδοση του Περί Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου στη σειρά Corpus Fontium Historiae Byzantinae.

Υπήρξε υπότροφος της Fondation Thiers (1975-1978), ερευνητής στο Institut de recherche et d’histoire des Textes του Centre National de la Recherche Scientifique και από το 1989 είναι καθηγητής της Βυζαντινής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και παράλληλα, από το 1990, διευθυντής σπουδών στην École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses (Christianisme byzantin). Είναι ακόμη μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών Revue des études byzantines, Revue d’histoire des textes, Revue des études arméniennes και Βyzantinische Zeitschrift, και των σειρών Corpus Christianorum, Series Graeca (Leuven), Monographies du Centre d’histoire et civilisation de Byzance (Collège de France) και Travaux et Mémoires του ίδιου κέντρου.