Νέα

Μαρία Μαυρογένη


"Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια": Εισαγωγή στο ζήτημα της μεταγλώττισης των αριστοφανικών κειμένων στη νεοελληνική σκηνή.


01/04/2008

Michael Inwood


The End of Plato's Meno


31/03/2008

Μαρία Κλαδάκη


Η πρόσληψη των ευρωπαϊκών ρευμάτων από το Νεοελληνικό Θέατρο 19ος-20ός αι.


04/03/2008

Αύρα Ξεπαπαδάκου


Ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος του Ιωάννη Καραγιάννη: Μία μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη.


26/02/2008

22 - 23 Φεβρουαρίου 2008


Διημερίδα πρoς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Σ. Ν. Φιλιππίδη


Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο "Ξενία"

22 - 23/02/2008

Μελίνα Ταμιωλάκη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 2008-2009

.

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική υποτροφία


Μεταδιδακτορική Υποτροφία DAAD Ιανουάριος-Ιούνιος 2008, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Freie Universitaet του Βερολίνου

.

Μαρία Μαθιουδάκη


Η λογοτεχνία στον Τύπο: εφημερίς Ακρόπολις, 1883-1893


04/12/2007

Νίκος Μαλιάρας


Μουσικές διαδρομές: Τα βυζαντινά μουσικά όργανα μεταξύ Ανατολής και Δύσης


27/11/2007