Νέα

Μελίνα Ταμιωλάκη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 2008-2009

.

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική υποτροφία


Μεταδιδακτορική Υποτροφία DAAD Ιανουάριος-Ιούνιος 2008, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Freie Universitaet του Βερολίνου

.

Μαρία Μαθιουδάκη


Η λογοτεχνία στον Τύπο: εφημερίς Ακρόπολις, 1883-1893


04/12/2007

Νίκος Μαλιάρας


Μουσικές διαδρομές: Τα βυζαντινά μουσικά όργανα μεταξύ Ανατολής και Δύσης


27/11/2007

21 Νοεμβρίου 2007


Η λαϊκή λογοτεχνία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας


Ημερίδα

21/11/2007

Τάκης Θεοδωρόπουλος


Γιατί το παρελθόν ανήκει στο παρόν


13/11/2007

Αργύρης Χιόνης


Ποίηση και μύθος


06/11/2007

Τόνια Κιουσοπούλου


Το Βυζάντιο τον δέκατο πέμπτο αιώνα: Ιδεολογία και Εξουσία


16/10/2007

Vincenzo Rotolo


Σημειώσεις στο λεξικό του Somavera


10η Ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη

01/10/2007

Αλέξης Καλοκαιρινός


ΓΛΩΣΣΑ - ΝΟΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Compact Seminar με τον Αλέξη Καλοκαιρινό

05 - 07/06/2007