Νέα

Αναστασία Νάτσινα


Βραβείο


Constantine Trypanis Award” (Hellenic Foundation Award 2004) για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Μεγ. Βρετανία στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

.

Δημήτρης Πολυχρονάκης


Η Διαλεκτική Ιστορίας και καθημερινότητας στο 'Λουκή Λάρα' του Δημητρίου Βικέλα


09/12/2003

Dr Nick Allen


Hesiod's Theogony in the Light of Indo-European Comparativism and the Mahabharata


08/12/2003

Professor June W. Allison


Cosmos and Number in Aischylos' Επτά επί Θήβας


11/11/2003

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2003


6th International Conference of Greek Linguistics


18 - 21/09/2003

19 - 20 Μαΐου 2003


Metaphor in the Novel and the Novel as Metaphor - RICAN 1


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 - 20/05/2003

Ιστότοπος

Παναγιώτα Μήνη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία ενός έτους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (1/12/2003 ως 30/11/2004).

.

22 Οκτωβρίου 2002


Euripides' Hippolytus and Crete


22/10/2002

22 Μαΐου 2002


120 decibel


22/05/2002

20 - 21 Μαΐου 2002


Roman and Greek Imperial Epic


20 - 21/05/2002