Νέα

Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton


Η υποτακτική στα Νέα Ελληνικά και Δομές Ελέγχου στη γλώσσα


13/10/2008

Γεώργιος Α. Χριστοδούλου


Ο Αδαμάντιος Κοραής κριτικός των αρχαιοελληνικών κειμένων. Ανάγκη επανεκτίμησης;


10η Ετήσια Διάλεξη Εις μνήμην Γιάννη Καμπίτση

26/05/2008

23 - 25 Μαΐου 2008


"Τροφεία"


Επιστημονκό Συμπόσιο Αποφοίτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών

23 - 25/05/2008

19 - 20 Μαΐου 2008


Greek and Roman Ekphrasis


19 - 20/05/2008

Stamos Metzidakis


At the Heart of Baudelaire's Aesthetics: Thyrsus or Caduceus?


06/05/2008

Michael Grunbart


The Aristocratic Muse in Byzantium


06/05/2008

Γιώργος Καραμανώλης


Θησαυρός οι άνθρακες. Οι απανθρακωμένοι πάπυροι του Herculaneum και η σημασία τους για την ιστορία της φιλοσοφίας


15/04/2008

Martina Gracanin-Yuksek


Guises of Multidominance


15/04/2008

Κώστας Μουστάκας


Παλαιολόγοι και Καντακουζηνοί στην Ιστορία του Δούκα


08/04/2008

Willeon Slenders


Greek Colloquialisms and Satyr Play


07/04/2008