Νέα

Παναγιώτης Σαμαράς


Ο Δεύτερος Πυθιόνικος του Πινδάρου και το ήθος της εγκωμιαστικής ποίησης


25/11/2008

Γιώργος Γραμματικάκης


Η επιστήμη ως συνιστώσα πολιτισμού


11η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη

24/11/2008

Γιώργος Παναγιωτίδης


Ερώτων και αοράτων. Υπερασπίζοντας τον ελληνικό μαγικό ρεαλισμό.


11/11/2008

Αναστασία Αμπάτη


Στρατηγικές μάθησης της Ελληνικής Γλώσσας: Ανάλυση λαθών και Διδακτική παρέμβαση.


04/11/2008

Δέσποινα Παπαδοπούλου


Πειραματικές Προσεγγίσεις σε Γλωσσικά Δεδομένα: Ερωτηματολόγια και Χρονομετρικά Πειράματα στη Μητρική/Ξένη Γλώσσα


04/11/2008

23 - 26 Οκτωβρίου 2008


Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό Θέατρο: από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή


Γ' Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο Αφιερωμένο στον Θόδωρο Χατζηπανταζή

23 - 26/10/2008

Κέλη Δασκαλά


Μια νόσος και μια νήσος. Ο μύθος της λέπρας και της Σπιναλόγκας στην ελληνική λογοτεχνία.


18/10/2008

Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton


Η υποτακτική στα Νέα Ελληνικά και Δομές Ελέγχου στη γλώσσα


13/10/2008

Γεώργιος Α. Χριστοδούλου


Ο Αδαμάντιος Κοραής κριτικός των αρχαιοελληνικών κειμένων. Ανάγκη επανεκτίμησης;


10η Ετήσια Διάλεξη Εις μνήμην Γιάννη Καμπίτση

26/05/2008

23 - 25 Μαΐου 2008


"Τροφεία"


Επιστημονκό Συμπόσιο Αποφοίτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών

23 - 25/05/2008