Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Γλωσσολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 193α/19-08-1998

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1998 (Προεδρικό Διάταγμα 261/1998, Φ.Ε.Κ. 193α/19-8-1998, τ. Α΄) και στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα. Στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

 • Η υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διδακτικών αναγκών και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της διδακτικής της Ελληνικής ως πρώτης και ως ξένης γλώσσας.
 • Οι εφαρμογές της τεχνολογίας για την διεξαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της γλωσσολογίας.
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων.
 • Η διοργάνωση θερινών σχολείων: (α) Γλωσσολογίας, (β) εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
 • Η κάθε μορφής συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής σε ποικίλα θέματα που άπτονται της γλωσσολογίας.

Το εργαστήριο Γλωσσολογίας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως: ένα ηχομονωμένο (ανηχοϊκό) θάλαμο για υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις γλωσσικών δεδομένων και τη διεξαγωγή πειραμάτων αντίληψης, ένα σύστημα για μετρήσεις εκροής αέρα από τη στοματική και τη ρινική κοιλότητα (αερόμετρο και ερρινόμετρο), εξειδικευμένο λογισμικό για ανάλυση λόγου, 5 φορητούς ψηφιακούς εγγραφείς και 5 πυκνωτικά υπερκαρδιοειδή μικρόφωνα για έρευνα πεδίου και συλλογή γλωσσικού υλικού. Ο παραπάνω εξοπλισμός χρησιμοποιείται τόσο για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και για τις ερευνητικές ανάγκες των μελών Δ.Ε.Π., των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Tο Εργαστήριο Γλωσσολογίας στεγάζεται σε δύο χώρους στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου: (α) στο κτηριακό συγκρότημα του Τμήματος Φιλολογίας, (β) στο κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές & τις Επιστήμες Αγωγής (Κ.Ε.Μ.Ε.)

Ιστότοπος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Ιωάννα Κάππα

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kappa@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 009 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 • Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: elena.anagnostopoulou01@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77277

  Γραφείο: 019 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλέξης Καλοκαιρινός

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: alexis.kalokerinos@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77274

  Γραφείο: 016 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Βίνα Τσακάλη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: tsakali@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77292

  Γραφείο: 103 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέργιος Χατζηκυριακίδης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77260

  Γραφείο: 112 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Μαρία Γάτσου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Ιωάννα Κάππα

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Vowel related phenomena in the phonological acquisition of Greek

  Εργαστήριο: Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0951@philology.uoc.gr

 • Κυριακή Γιανναδάκη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Αλέξης Καλοκαιρινός

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Γνωσιακοί μηχανισμοί επεξεργασίας νοήματος. Νοητικά συστήματα που συνεργάζονται με το γλωσσικό επεξεργαστή.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0806@philology.uoc.gr

 • Αικατερίνη Ηλιοπούλου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Ιωάννα Κάππα

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Syllable structure and sonority scale in Modern Greek: new evidence from aphasia.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0892@philology.uoc.gr

 • Άννα Καμπανάρου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Ορισματικότητα και γραμματικές κατηγορίες: δομές ύπαρξης, κτήσης και δομές με συνδετικά στοιχεία.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0804@philology.uoc.gr

 • Θεόδωρος Λυριωτάκης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Ιωάννα Κάππα

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Aspects of segmental phonology and phonetics in heritage Modern Greek varieties in English-speaking Canada

  Εργαστήριο: Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0952@philology.uoc.gr

 • Ειρήνη Πλουμίδη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Ιωάννα Κάππα

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Positional Faithfulness: Does it always matter? The development of onsets in the intermediate developmental phase in the Greek child speech.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0906@philology.uoc.gr

 • Αναστάσιος Πουλιδάκης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Ιωάννα Κάππα

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Η συμφωνική αρμονία στον παιδικό λόγο της Ελληνικής.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0824@philology.uoc.gr

 • Αθανάσιος-Μιχαήλ Ραμαδανίδης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: On the Hierarchy of Case and Adpositions in Synchrony and Diachrony.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0805@philology.uoc.gr

 • Αικατερίνη Τζώρτζη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Η γενική δοτική στα Νέα Ελληνικά.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  E-mail: philp0729@philology.uoc.gr