Γλωσσολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας

Ο Τομέας Γλωσσολογίας μελετά τα ερευνητικά πεδία της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της ιστορικής γλωσσολογίας και της διδακτικής της Ελληνικής ως πρώτης και ως ξένης γλώσσας. Τα τρέχοντα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα και το επιστημονικό έργο των μελών του Τομέα αφορούν κυρίως στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εκπαιδεύουν και εξειδικεύουν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας:

 • Φωνολογία (θεωρητική φωνολογία, φωνολογική τυπολογία, φωνολογία της Ελληνικής / των ελληνικών διαλέκτων, φωνολογική κατάκτηση/ανάπτυξη)
 • Μορφολογία
 • Σύνταξη (θεωρητική και συγκριτική σύνταξη, τυπολογία γλωσσών, διεπαφή σύνταξης-μορφολογίας-λεξικού)
 • Σημασιολογία
 • Διεπαφή Σύνταξης-Σημασιολογίας
 • Πραγματολογία
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Γλωσσική κατάκτηση (κατάκτηση πρώτης/δεύτερης γλώσσας, διγλωσσία, πολυγλωσσία, μαθησιακές δυσκολίες)
 • Γλωσσική εξέλιξη
 • Γλωσσική επαφή και μεταβολή
 • Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Διδακτική της Ελληνικής ως πρώτης και ως ξένης γλώσσας

Ο Τομέας παρουσιάζει το ερευνητικό και διδακτικό του έργο μέσα από τη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus και Erasmus+, τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. Ο Τομέας διοργανώνει επίσης το διεθνές θερινό σχολείο Γλωσσολογίας Crete Summer School in Linguistics (CreteLing).

Υπό την εποπτεία και τον έλεγχό του Τομέα Γλωσσολογίας λειτουργούν δύο ερευνητικά Εργαστήρια: το Εργαστήριο Γλωσσολογίας και το Εργαστήριο Γλωσσικής Κατάκτησης & Γλωσσικής Επεξεργασίας.

Μέλη Τομέα Γλωσσολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

 • Στέργιος Χατζηκυριακίδης

  E-mail: stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 77260

  Γραφείο: 112 READ MORE

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: elena.anagnostopoulou01@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77277

  Γραφείο: 019 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλέξης Καλοκαιρινός

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: alexis.kalokerinos@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77274

  Γραφείο: 016 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ιωάννα Κάππα

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kappa@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 009 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέργιος Χατζηκυριακίδης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77260

  Γραφείο: 112 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Δέσποινα Οικονόμου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: despina.oikonomou@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77273

  Γραφείο: 2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Βίνα Τσακάλη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: tsakali@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77292

  Γραφείο: 103 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ