Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 2593β/28-06-2019

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών είναι ενταγμένο στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και ιδρύθηκε (ΦΕΚ 2593/28-6-2019) για να εξυπηρετήσει με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό διδακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στην επιστημονική περιοχή της Κλασικής Φιλολογίας και γενικότερα στο πεδίο μελέτης της Αρχαιότητας, ειδικώς της ελληνικής, ελληνορωμαϊκής και ρωμαϊκής.

Βασικός σκοπός του είναι η διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και η στήριξη & ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων και μεθόδων διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο των Κλασικών Σπουδών. Στοχεύει στην υποστήριξη ή και συμπλήρωση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών μέσω συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, αλλά και ευρύτερα με άλλους σχετικούς φορείς (ή και φορείς κρατικούς, διακρατικούς, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.) σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. H συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης προγραμμάτων αλλά και μέσω κάθε άλλης επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο μπορεί, επίσης, να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενό του, αλλά και να συμβάλλει γενικότερα στη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Αρχαιότητας.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, μέλος του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, και στελεχώνεται από μέλη του Τμήματος Φιλολογίας με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες, ερευνητές, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, αλλά και ευρύτερα από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Εργαστήριο διαθέτει ειδικούς χώρους στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου.

Ιστότοπος

Μέλη Ερευνητικού Εργαστηρίου Κλασικών Σπουδών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 • Λουκία Αθανασάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: athanassaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77286

  Γραφείο: 004 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κώστας Αποστολάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: apostolakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77289

  Γραφείο: 109 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αθηνά Καβουλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: kavoulaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 007 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ζαχαρούλα Πετράκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: zpetraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77272

  Γραφείο: 014 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spanoudakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77265

  Γραφείο: 005 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: tamiolaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77282

  Γραφείο: 107 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γεωργία Τσούνη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: gtsouni@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77268

  Γραφείο: 008 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

 • Ευαγγελία Αστυρακάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.astyrakaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77294

  Γραφείο: 024 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Νίκος Λίτινας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: litinasn@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77380

  Γραφείο: 108 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη Παπαδογιαννάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.papadogiannaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77295

  Γραφείο: 023 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δημήτρης Περοδασκαλάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: perodaskalakis@uoc.gr

  Γραφείο: 022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ