Β.ΝΕ.Φ.

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Ο Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΒΝΕΦ) αναλαμβάνει την κατάρτιση των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, στην περιοχή της βυζαντινής και της νεοελληνικής φιλολογίας, με υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα θεραπεύει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ιστορία της βυζαντινής φιλολογίας και της γλώσσας της μεσαιωνικής περιόδου
 • ­­­Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική
 • Μεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία
 • Πρώιμη νεοελληνική φιλολογία
 • Iστορία της νεοελληνικής γραμματείας
 • Ιστορία των ιδεών της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
 • ­Δημιουργική γραφή
 • Θεωρία της λογοτεχνίας
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Ο Τομέας ΒΝΕΦ έχει μακρά παράδοση στη διδασκαλία των παραπάνω αντικειμένων με τη συμβολή εμβληματικών δασκάλων που τον υπηρέτησαν στο παρελθόν, όπως του Νικολάου Παναγιωτάκη και του Στυλιανού Αλεξίου. Σήμερα, ο Τομέας παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο με την ενεργό συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά πρόγραμμα Erasmus και Erasmus+, και τη διοργάνωση σε τακτική βάση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. Υπό την εποπτεία και τον έλεγχό του λειτουργούν δύο ερευνητικά Εργαστήρια: το Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών και το Εργαστήριο για τα Λογοτεχνικά Είδη και την Ιστορία της Λογοτεχνίας. Το διδακτικό του έργο αναπτύσσεται εξίσου σε επίπεδο προ- και μετα- πτυχιακών σπουδών.

Μέλη Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

 • Δημήτρης Πολυχρονάκης

  E-mail: polychronakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 77271

  Γραφείο: 013 READ MORE

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Μαρίνα Δετοράκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: detoraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77262

  Γραφείο: 111 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αγγέλα Καστρινάκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kastrinaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77285

  Γραφείο: 101 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δημήτρης Πολυχρονάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: polychronakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77271

  Γραφείο: 013 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Αγγέλα Γιώτη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: angela.gioti@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77275

  Γραφείο: 017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γιάννης Δημητρακάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  E-mail: dimitrakakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77287

  Γραφείο: 015 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αναστασία Νάτσινα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: natsina@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77263

  Γραφείο: 001 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: alexkats6@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77270

  Γραφείο: 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μανόλης Πατεδάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  E-mail: patedakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77283

  Γραφείο: 106 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

 • Μαρίνα Αρετάκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: aretakim@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77293

  Γραφείο: 025 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: zervoudaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77290

  Γραφείο: 011 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γιάννης Μητροφάνης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: giannis.mitrofanis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77291

  Γραφείο: 012 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ