Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne με τίτλο «Aspects de la poétique des romans d’A. Papadiamantis (1879-1884). Genèse et fin d’un monde romanesque» (2000).

Έχει εργαστεί στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγήτρια φιλόλογος και έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο ίδιο Τμήμα, στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, διατελεί μέλος ΕΔΙΠ από το 2020.

Έχει συνεργαστεί με το CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (1997-1999). Από το 2010 μέχρι το 2015 συνεργάστηκε με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας βασισμένων σε ΤΠΕ. Τα σενάρια βρίσκονται πλέον στο Αποθετήριο «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πεζογραφία του 19ου αιώνα, στη σύγχρονη πεζογραφία, στη σχέση Ιστορίας και μυθιστορηματικής γραφής, στη μεταπολεμική ποίηση και στη Διδακτική της λογοτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.