Νέα

19 - 20 Μαΐου 2003


Metaphor in the Novel and the Novel as Metaphor - RICAN 1


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 - 20/05/2003

Ιστότοπος

Παναγιώτα Μήνη


Μεταδιδακτορική Υποτροφία


Μεταδιδακτορική υποτροφία ενός έτους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (1/12/2003 ως 30/11/2004).

.

22 Οκτωβρίου 2002


Euripides' Hippolytus and Crete


22/10/2002

22 Μαΐου 2002


120 decibel


22/05/2002

20 - 21 Μαΐου 2002


Roman and Greek Imperial Epic


20 - 21/05/2002

15 Μαΐου 2002


"Η φούσκα" του Νίκου Περάκη


15/05/2002

14 Μαΐου 2002


Sappho Fr. 5: Family Drama or Love Song?


14/05/2002

10 - 12 Μαΐου 2002


Greek Islands from the Latin Conquest untill today


10 - 12/05/2002

24 Απριλίου 2002


Byron, Ballad for a Daemon


24/04/2002

16 Απριλίου 2002


Journeying to Cyrene, Sojourning in Thebes: Vicarious Travel in Pindar's Ninth Pythian


16/04/2002