Νέα

23 - 25 Απριλίου 2004


Νίκος Καζαντζάκης - Το έργο και η πρόσληψή του


23 - 25/04/2004

17 Μαρτίου 2004


Ο δρόμος προς τη Δύση


17/03/2004

Dr. Albrecht Berger


Η Κωνσταντινούπολη: Εισαγωγή στην ιστορική τοπογραφία της πόλης


16/03/2004

Dr. Albrecht Berger


Βίος και Πολιτεία του αγίου Γρηγεντίου, αρχιεπισκόπου Ταφάρ


15/03/2004

Θόδωρος Χατζηπανταζής


Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμη Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού (2004)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Αναστασία Νάτσινα


Βραβείο


Constantine Trypanis Award” (Hellenic Foundation Award 2004) για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Μεγ. Βρετανία στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

.

Δημήτρης Πολυχρονάκης


Η Διαλεκτική Ιστορίας και καθημερινότητας στο 'Λουκή Λάρα' του Δημητρίου Βικέλα


09/12/2003

Dr Nick Allen


Hesiod's Theogony in the Light of Indo-European Comparativism and the Mahabharata


08/12/2003

Professor June W. Allison


Cosmos and Number in Aischylos' Επτά επί Θήβας


11/11/2003

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2003


6th International Conference of Greek Linguistics


18 - 21/09/2003