Διάκριση

Βραβείο Αριστείας

Βραβείο Αριστείας για τη δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» (πρόσκληση 65) το 2009.
Η Ανέμη προσφέρει, 24 ώρες το 24τετράωρο, στον επισκέπτη του ιστοτόπου της, μια πλούσια ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση δεδομένων και συνδέει, όπου δε θίγονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων, τη βιβλιογραφική εγγραφή με το ίδιο το ψηφιοποιημένο βιβλίο. Έτσι ο χρήστης της μπορεί να διαβάσει, να τυπώσει, ή και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του, σελίδες ή ακόμη και ολόκληρο κάθε σπάνιο ψηφιοποιημένο τεκμήριο.
Από το Σεπτέμβριο του 2008 οι ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές εγγραφές της «Ανέμης» μπορούν να εμπλουτιστούν με ηλεκτρονικούς πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ήδη σε 100 επιλεγμένα ψηφιακά τεκμήρια και συνδυάζει την εύκολη επισκόπηση της ύλης του βιβλίου με τη γρήγορη πλοήγηση στην ψηφιοποιημένη σελίδα, όπου καταχωρείται η κάθε πληροφορία.