Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Voula Tsouna


The Epicurean Notion of Epibolē


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20 - 27/05/2021 · 19:00

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου


'Φιλίες' και 'έχθρες' των βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων: η μαρτυρία των προοιμίων


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23/04/2021 · 10:15-11:30 π.μ.

Δημήτρης Περοδασκαλάκης


'Δεν είχαν ύπνο κάποτε' (Αισχύλου, 'Ευμενίδες')


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

16/04/2021 · 12:00-13:30

Αναστασία-Ερασμία Πεπονή

Stanford University


Έρως και Χορός: Καινότροπες Όψεις και Εικόνες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κώστας Αποστολάκης
15/04/2021 · 20:00 Δελτίο Τύπου

Ολυμπία Πιτσικουλάκη


Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ολυμπίας Πιτσικουλάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
09/04/2021 · 14:00

Ιστότοπος

Αθηνά Καβουλάκη


Κειμενική τυραννία ή σκηνική ελευθερία; Η περίπτωση των Βακχών του Ευριπίδη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

09/04/2021 · 12:00-13:30

Ζαχαρούλα Πετράκη


Τέχνη, μίμηση και μέθεξη στην πλατωνική σκέψη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26/03/2021 · 12:00-13:30

Ελένη Παπαδογιαννάκη


Το κοινόν αγαθόν στην πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12/03/2021 · 12:00-13:30

Professor Elton Barker

School of Arts & Humanities - Classical Studies - The Open University, UK


A digital ‘journeying around’: annotating, mapping and linking Pausanias’s Description of Greece


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Ζαχαρούλα Πετράκη

Διαδικτυακά

04/03/2021 · 17:00

Ιστότοπος

Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου


Εισαγωγή στις Οντολογίες για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη
02/02/2021 · 19:00-21:00

Ιστότοπος