Εκδήλωση - Διάλεξη

The problem of theodicy in early Greek thought

Διάλεξη

Joshua H. Billings
Professor of Classics and Comparative Literature
Director of Graduate Studies
Princeton University

The problem of theodicy in early Greek thought


Τρίτη 12 Μαρτίου, 19.30

Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Αμφιθέατρο Γ

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο
του μαθήματος ΑΕΦΦ 118 της κυρίας Αθανασάκη
αλλά είναι ανοιχτή σε όλους και όλες.