Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Χρυσή Παπαγιαννάκη


Οι σολωμικές επιρροές στη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου: συγκλίσεις και αποκλίσεις.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δημήτρης Πολυχρονάκης
10/02/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Κωνσταντίνος Σκουλάς


Η μετάφραση των οίκων του 'Ακαθίστου' από τον Μανουήλ Φιλή (1275-1345). Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Μετάφραση - Σχόλια


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης
10/02/2023 · 18:00

Ιστότοπος

16 Δεκεμβρίου 2022


Λιμπρέτα ελληνικής και γαλλικής οπερέτας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανώλης Σειραγάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας

16/12/2022 · 15:00

Ιστότοπος

Εμμανουέλα Κάντζια


Colloquium του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

16/12/2022 · 18:00

Μαρίνα Μαστροκώστα


Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Βίνα Τσακάλη
13/12/2022 · 09:30

Ιστότοπος

Κώστας Παναγιωτάκης

University of Glasgow


Ο Αριστοφάνης στη Ρώμη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής και Τομέας Κλασικών Σπουδών

Αίθουσα 3, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

13/12/2022 · 19.00

Κώστας Παναγιωτάκης

University of Glasgow


Κώστας Παναγιωτάκης, "Ο Αριστοφάνης στη Ρώμη"


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής και Τομέας Κλασικών Σπουδών

Αίθουσα 3, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

13/12/2022 · 19.00

Aarne Talman

University of Helsinki


A Practical Introduction to Text Classification with Transformer Models


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Στέργιος Χατζηκυριακίδης

Διαδικτυακά

09/12/2022 · 19:00-20:30

Ιστότοπος

Peter Αgócs

University College London


Greek epic and lyric: authorship, oral and written transmission, and critical editions


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη

Αμφιθέατρο Γ' - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

07/12/2022 · 19:00

Ιστότοπος

Άννα Τζανιδάκη


Το θέατρο στο Ρέθυμνο τον 20ό αιώνα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανώλης Σειραγάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

30/11/2022 · 12:00