Εκδήλωση - Διάλεξη

Περὶ παίδων: αιτήματα τεκνοποιίας στα αρχαία ελληνικά μαντεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (12.00-14.00)

Πολυξένη Στρόλογγα
(Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Περὶ παίδων:
αιτήματα τεκνοποιίας στα αρχαία ελληνικά μαντεία

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, 12.00-14.00

Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλους/-ες,
αλλά απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο
https://uoc-gr.zoom.us/meeting/register/tZcud-Coqj8pGNbag6cKz67nQsK1bSebJBsh