Εκδήλωση - Διάλεξη

Ο Σενέκας για τον Πλάτωνα και άλλους ποιητές: μια διακειμενική ανάγνωση της επιστολής 58

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (12.00-14.00)

Μυρτώ Γκαράνη
(ΕΚΠΑ)

Ο Σενέκας για τον Πλάτωνα και άλλους ποιητές:
μια διακειμενική ανάγνωση της επιστολής 58

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, 12.00-14.00

Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλους/-ες,
αλλά απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://uoc-gr.zoom.us/meeting/register/tZcud-Coqj8pGNbag6cKz67nQsK1bSebJBsh