Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Σοφία Παπαϊωάννου

ΕΚΠΑ


Οι κατάλογοι στις 'Μεταμορφώσεις' του Οβιδίου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη
24/02/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Πρόγραμμα Σοφία Παπαϊωάννου

Chatrine Qwaider

Chalmers University, TBA


From A to Z: How to build your corpus


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Στέργιος Χατζηκυριακίδης
23/03 - 23/02/2023 · 13:00-14:30

Φιόνα Αντωνελάκη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

17/02/2023 · 18:00

Χρυσή Παπαγιαννάκη


Οι σολωμικές επιρροές στη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου: συγκλίσεις και αποκλίσεις.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δημήτρης Πολυχρονάκης
10/02/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Κωνσταντίνος Σκουλάς


Η μετάφραση των οίκων του 'Ακαθίστου' από τον Μανουήλ Φιλή (1275-1345). Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Μετάφραση - Σχόλια


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης
10/02/2023 · 18:00

Ιστότοπος

Μαρία Σκουλά


Ιωσήφ του Υμνογράφου ανέκδοτος 'Κανόνας προς τιμήν του αγίου Σπυρίδωνος'


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρατής Παπαϊωάννου
10/02/2023 · 18:45

Ιστότοπος

Φραγκίσκος Ζαχαριουδάκης


Υμνογραφία των Παθών (Μεγάλης Εβδομάδας): Πτυχές μίας κειμενικής προσέγγισης.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης
10/02/2023 · 19:30

Ιστότοπος

16 Δεκεμβρίου 2022


Λιμπρέτα ελληνικής και γαλλικής οπερέτας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Μανώλης Σειραγάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας

16/12/2022 · 15:00

Ιστότοπος

Εμμανουέλα Κάντζια


Colloquium του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

16/12/2022 · 18:00

Μαρίνα Μαστροκώστα


Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Βίνα Τσακάλη
13/12/2022 · 09:30

Ιστότοπος