Εκδήλωση - Διάλεξη

Ετήσια διάλεξη "Εις μνήμην Ι. Καμπίτση"

Ηγεμών ελέω θεών: η πολιτική δύναμη της θρησκείας και η άνοδος του Βεσπασιανού

Ετήσια διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”


Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Αμφιθέατρο Γ - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα 19.00