Συνέδριο

EYTAΞΙΑ. Νέες έρευνες στο Περί Βασιλείου Τάξεως.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

« EYTAΞΙΑ. Νέες έρευνες στο Περί Βασιλείου Τάξεως.»

Ρέθυμνο (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών [IMΣ-ITE] και Τμήμα Φιλολογίας ΠΚ)

11-14 Οκτωβρίου 2023

Χορηγοί: ACHCByz – Paris Sorbonne Université – UMR8167 Orient & Méditerranée
Περιφέρεια Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

To έργο Περί βασιλείου τάξεως – διάσημο σύγγραμμα που συντέθηκε στον 10ο αι. από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 7ο Πορφυρογέννητο – αποτελεί μία κορυφαία πηγή ιστορικών και πολιτισμικών μαρτυριών για το Βυζάντιο. Με κέντρο την αυτοκρατορική αυλή και τις τελετουργίες, το έργο προσφέρει μια πολύμορφη εικόνα της αυτοκρατορίας και των επαρχιών της. Για την ιστορία της Κρήτης, ειδικά, το κεφάλαιο ΙΙ, 45 περιγράφει λεπτομερώς τον εξοπλισμό του στόλου που ο Κωνσταντίνος 7ος οργάνωσε για την ανάκτηση του μεγάλου νησιού από τους Άραβες. Ομοίως, το τελικό κεφάλαιο του Βιβλίου Ι είναι αφιερωμένο στον Νικηφόρο Φωκά, που ελευθέρωσε την Κρήτη το 961.

Η νέα έκδοση του Περί βασιλείου τάξεως, με μετάφραση και σχολιασμό, που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2020 στη σειρά CFHB υπό την επιμέλεια των Gilbert Dagron (†) και Bernard Flusin, έτυχε θετικής αποδοχής και αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα, και συνέβαλε στην ανανέωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για το αυτοκρατορικό τελετουργικό. Το συνέδριο με τον τίτλο «Ευταξία», που διοργανώνουμε τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της έκδοσης, έχει ως στόχο τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των σχολίων της έκδοσης του 2020. Συγχρόνως, αναγγέλλει και προετοιμάζει την έκδοση ενός σημαντικού έργου που συμπληρώνει το Περί βασιλείου Τάξεως: την έκδοση του έργο με τον τίτλο « Κλητορολόγιον του Φιλοθέου ».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Οργανωτική Επιτροπή: Bernard Flusin, Mαρίνα Δετοράκη, Constantin Zuckerman). Λαμβάνει χώρα στο Ρέθυμνο (ΙΜΣ και Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) από τις 11 ως και τις 14 Οκτωβρίου 2023, με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Σερβία και την Κύπρο.